Үшүткөн муздак шамал, күздүү булут,
Сенсиз да күз келгенин сезип турам…
Кечээги маанайымды жамгыр жууган,
Кечээги күлкүм дагы желге учкан…

Эртелеп санаа минген бүгүнкү күн,
Бозортуп көчөлөрдү чулгайт туман.
Жеңил деп жөө туманды айтпагыла?!
Оордугун көтөрө албай чөгүп турам…

Тумандуу аралыктан алты кадам,
Таанылбайт, чоочун эмес жакын адам…
Түшүңдөй мени унута аласыңбы,
Туманда мен адашып, кайтпай калсам?!…

Ээрчитип кеткен болсо күзгү туман?!…

* * *

Шамалдуубу, жамгырлуубу, кардуубу,
эртең, мүмкүн, өзгөрүлөт күзгү күн?
Түнттүгүнө салса дагы бар сырын,
күз — күздүгүн айтып берип үлгүрсүн…

Жазда деле жаза тайып, жакындык,
баркы түшкөн. Алыстыкка төмөндөн.
Болбогон соң кулаганда таяныч,
Түссүз күндөр туура жолду көрсөткөн…

Жайда деле ойду өйүп көп сөздөр,
Кетким келген жымжырттыкка корголоп.
Аптап ачуу, аба жетпей турса да,
Көлөкөлүү көңүл тоңгон күн болгон…

Күздүн деле түнттүгүнө таарынбайм,
Мага чыдап сырым укса болгону…
Муңдаш, сырдаш болгон үчүн төрт мезгил
Күздү аралап, кышка кетчү жолдомун…

* * *
Ооруп турам, оорулуумун, бүгүн мен,
Жок, мен эмес, сыркоологон — Жандүйнөм!
Көздүү көрбөс, көптү көргөн үчүндүр,
чарчагандыр биз укпаган үндөрдөн?…

Уйкум келди, чарчап турам, мен бүгүн,
Жок, мен эмес, уйку сурайт — Көңүлүм…
Көргөн түштөн жоготконун чогултаар,
таппай жүргөн, сынып калган бөлүгүн…

Уйкум келди… Ооруп турам бүгүн мен…

Аялга кат
Жашсың мүмкүн, келбеттүүсүң… өңдүү жан,
Же жаштыгың бүткөн чыгар жашалып.
Аял болуп кайра аялды жек көрүүң,
Бакытына көз артууңдур башканын?…

Ким бирөөнүн эстен өчкөн күнүндө,
Эскерилбей, унутулуп калган соң,
Боз чаң басып жетимсиреп калгандыр,
Изи өчкөн, тапталбаган сендик жол?…

Бир кездерде сүйүп дагы, сүйүлүп
бүткөн күндөр эсиңди эзип, ойду жеп,
Сага айтылчу сөздү уккан башка жан,
Кайсы күнү, кантип душман болду экен?…

Күнөөсү бар, анын сендей аялдык,
Сен жактырган жанды сендей сүйө алган,
Сен өрттөнгөн өрттөн жанын аянбай,
Сени өрттөгөн отто сендей күйө алган!

Аялга кат тааныш эмес аялдан…

* * *
Муздак шамал, аба да сыз,
Бүгүн дагы үшүдүм…
Суроо-жоопсуз сүйлөшөлү,
Үнсүз-сөзсүз түшүнгүн…

Сүйүү азыр жөн гана сөз,
Күчү кеткен, эскирген…
Качан чындап айтылганы
Чыккан экен эсимден…

Кечир мени, жүрөк эмес,
Көз жашым да муз болгон…
Бүгүн мерез бир аялмын…
Жазгы суукка туш болгон…

Чоочун аял
Эми ал таптакыр чоочун аял,
Күтпөйт, чалбайт, жазбайт эми каттарды.
Көз жаш төкпөйт, кызганычтан чуу салбайт,
Тынчын албайт бөлөк-бөтөн жат жандын!

Эми ал таптакыр башка аял,
Сен батынып, сен батпаган дүйнөлүү.
Көңүл муздап, көңүл чөккөн күн бүтүп,
Кайра баштан үйрөнө алган сүйгөндү!

Эми ал таптакыр бөлөк аял,
Сөздөр айтпайт жаштуу, кээде ачуулуу.
Боштук таштап, толуктабас башка жан,
Чоочун аял жандуу, шайыр, бактылуу!…

Гүлзира АМАТЖАНОВАimage

Кара-Кулжа району

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *