МУСУЛМАН САНАТТАРЫ

Баязид БИСТАМИ

(804—874), перс даанышманы

Жер үстүн күнөөлүүлөр да, күнөөсүздөр да тебелеп жүрү. Адам да кара жердей көтөрүмдүү болуш үчүн өзүн өзү таанууга тийиш.

* * *

Кеменгер адам булутка окшоп баардык затка шарапатын тийгизет, жамгыр болуп баарын тегиз сугарат.

Убайд ЗАКАНИ

(1371-?..), перс акыны

Бүгүнкүнүн ырахатын эртеңкиге жылдырба.

* * *

Бир заматта байып кеткен адамдар сараң болот.

* * *

Кеменгер болуп жетилген адам күйүнүчкө да, сүйүнүчкө да алдырбайт.

* * *

Эч бир жандыктын жанын тындырбаган жай – жердин үстү.

Абдурахман ЖААМИ

(1414-1492), перс-тажик акыны жана сопу даанышманы

Бардык жаманчылыктын себеби камаарабастыктан чыгат.

* * *

Адам даражасын кызмат көтөрбөй, кызмат даражасын адам көтөрүүгө тийиш, бирок ал иш ошол адамдын изгилигине жараша болот.

* * *
Арким эле абийир жайын какшабай,
Абийир жолун өзү тапса аксабай.

* * *
Сен эчкимге болалбайсың адилет,
Жандүйнөңдө жашабаса ариет.

* * *
Кылыч шилтейт наадандыкка кимиси,
Анын дагы кылыч кесет шилисин.

* * *
Көралбас болсоң – көзсүз жандай олоксуң,
Көөдөнүң көрбөй, акылдан аксап чолоксуң.

* * *
Эгер кары өмүр сүрүп кылымдай:
Эссиз болсо, пайдасы жок кымындай.

* * *
Алтын, күмүш чыгаралбайт атагыңды чынында,
Кептин баары – мээнет сүйгөн зергерчилик шыгыңда.

Кыргызчалаган О.ШАКИР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *