Ооган жомогу

Бир акылман жашаптыр. Ал киши эскилиги жеткен чүпөрөктү таап алат да, жыртыгын ичине каратып, бүтүн жагын сыртына оодарып, башына чалма кылып ороп алат. Чалмасы сыртынан караган кишиге барпайып асемдүү, салабаттуу көрүнүп калат.

Акылман бир күнү таң эрте базарга жөнөйт, алдынан ууру менен карп-күрп кезигет. Ууру акылмандын чалмасын жулуп качат! Оюнда ал — укмуштай чалманы уурдап алганына сүйүнөт. Артынан акылман үн агытат:

– Эй, кембагал! Чалманын ичин карасаң боло! Ичин ач да, агер жакса ала бер уялбай. Мен аны сага белекке бердим.

Ууру токтоп, чалманын ичин оодарат. Чын эле чалманын оромолу эбак тамтыгы чыгып, анын чүпөрөк деген эле аты калыптыр. Уурунун жаны кашайгандан чалманы тытып ыргытат да акылманга айкырат:

– Мен бир укмуштай байсалдуу баш кийим экен десе, кайдагы тамтыгы чыккан чүпөрөктү башыңа ороп жүргөндөн уялбайсыңбы?!

– Туура кепти айтасың, – дейт акылман, – биле жүр эми: көз азгырчу сырты жалтырактын баары, ичинен укмуш эместигин.

Кыргызчалаган О.ШАКИР

0 Replies to “Ууру жана акылман”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *