nol Мен деген нөлмүн,
О тамгасына окшотуп көргүн.

origМенин атым бир,
Санаттын башы экенин бил.

dvaБирге кошулган бирмин,
Эки эмей анан киммин.

triЭкиге бирди кошкун,
Сабакты орто билгендерге досмун.

tortУлактын канча буту бар,
Билбеген мени утулаар.

beshМени «бешсиң» деш керек,
Кээде «эң жакшы» деш керек!

altyМен алтымын, алтымын,
Бир нөлү бар жалкымын.

semЖалгыз буттуу жетимин,
Беш кошулган экимин.

tsifra-8Мен сегизмин, сегизмин,
Эки нөлдүү эгизмин.

cifra-9Бир орундуу сандардын,
Чоңу болуп алганмын.

tsifra-10-stikhiМен он деген чоңдукмун
Кенжесимин ондуктун.

Көз канча?
Эки кулак,
Добушту угат.
Жалгыз ооз,
Сүйлөп турат.
Көз канча –
Эмне кылат?
Канча мышык?
Карасаң мына кызык,
Төрт бурчта бирден мышык.
Чокчоюп отурушат,
Таранып, сыланышып.

Маңдайында ар биринин,
Олтурушат үчтөн мышык.
Кана эми тез эсепте,
Бардыгы канча мышык?

Канчасы ашык?
Алты киши,
Жети кашык.
Тамак ичсек,
Канчасы ашык?
Кайсынысынын буту көп?
Каздын буту эки,
Козунуку төрт.
Карап туруп айтчы,
Кайсыныкы көп?

Манжадагы санак
Баш бармак,
Бир дегин кармап.
Сөөмөйдү сун,
Эки деп жум.
Ортон узуну,
Үч де ушуну.
Анан аты жок,
Төрт деп аны кош.
Чыпалак кичик,
Беш де тизип.
Билип ал анда –
Булар манжа.
Бириксе муштум –
Бардыгын уктуң.

Ысмайыл КАДЫРОВ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *