Клод Андриан ГЕЛЬВЕЦИЙ
(1715-1771), француз философу

 Өзүн бактысыз санагандарды бакыт айланып өтөт.

* * *

Оозуңду ачтырган укмуштар бир эле мүнөттүк, а ооз ачтырар укмушту жараткың келсе, ага узак жылдар керек.

* * *

Атамекениңе болгон сүйүү демек, бүтүндөй ааламга болгон сүйүүң менен киндиктеш. Билим деңгээли өнүккөн элден кошуналар зыян тартпайт. Тескерисинче, билими өрчүгөн өлкөнүн жарыгы башка өлкөлөргө тийип, бири-бири менен идея алышат, ошондон улам бүтүндөй ааламдын кубаттуулугу да, ишмердиги да артат.

* * *

Элиңе адилеттик кааласаң, чыныгы ниетиңди төшөп, кеменгер адамдар менен тилектештикти чыңда. Арийне, адамдардын табият буюрган көрөңгөсү аралашканда гана ошол коомдо ар дайым жалпы кызыкчылык жаралат.

* * *

Башынан оор кыйынчылыктарды өткөргөн эл тагдырын изилдеген тарыхчыларга экмет: жер үстүндө кайсы калк билимсиз болсо, ошол калк эзилип келген.

* * *

Адамзаттын айыгышкан душманы кимдер? Билимсиздерди көкөлөткөндөр.

* * *

Акылдуу акмакты түшүнүшү мүмкүн, себеби ал балакат кезиндеги өз акмакчылыктарын билет. Акмак гана акылдууну түшүналбайт, себеби ал эч качан акылдуу болуп көргөн эмес.

* * *

Дүйнөдө урмат-сыйга татыктуу акылга тете эч нерсе жок.

* * *

Өз деңгээли чектелүүлөр качан болбосун өзүнөн бийик адамдарды жаманатты кылганга кыйын.

* * *

Диндин басып өткөн тарыхын карагыла, ал бизге эмне берди? Алардын бардык жердеги терс аяктыгынан жер үстүндө өлүк жайнап, кара жер кан жутту, шаарлар өрттөлдү, канча өлкөлөр ойрондолду, бирок дин адам баласын асыл кыла алган жок.

* * *

Ар кандай диний догмат – бул адамдар ортосундагы чыр-чатак жана кылмыштардын түйүлдүгү.

* * *

Адамдардын акылын, мүнөзүн дадил аныктоодо ал кайсы китептерди окуп, кимдер менен достошконун билүү жетиштүү.

* * *

Сараңдар кудум эле жугуштуу оорудан корккон адамдардай жүрүшөт: көздөрүнө баары коркунучтуу көрүнүп, оору кайдан болбосун жугушу мүмкүн деп сактанып жашайт.

Кыргызчалаган О.ШАКИР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *