МИНИРОМАН

I БАП

Бул дүйнөдө бири­бирине төп келген жубайлар жашады. Көпкө бала көрбөй, жаштары өйдөлөп уулдуу болушту. Бүт айыл эли сүйүнүп, өз кубанычтарындай сезишти. Арадан жылдар өтүп, экинчи уулдуу болушту. Анын төрөлгөнүн өздөрү деле, эл деле демейдеги окуя катары кабыл алышты.

II БАП

Агасы кичинесинен эле шок чыкты. Катылгандын катыгын берди. Чагылгандай чартылдап, туш тарапка чабыттады, урунуп­беринбегени калбады. Бийликке да, байлыкка да жетти. Бирок күнүмдүк мансапка дөөгүрсүп, ичкиликке ооп баратты. Инисинин болсо болбурап жүүнү бош болду. Бар экени да, жок экени да билинбей  күн кечирип жүрдү. Өмүр бою китеп окуп, бир нерселерди жазуу менен гана алек болду.

III БАП

Ай айга, жыл жылга тогошту. Бийлиги бардагы дүпүрөгөн тели­теңтуштары агасынан алыстай баштады. Өзү менен өзү болгон инисинин жазган кагазына эч ким кызыкпады. Алкымынын айынан катардан калган агасынын да, дымырап жашаган ини синин да качан каза болгону көпчүлүктүн жадында калбай калды.

IV БАП

Арадан жүз жыл өттү. Агасын эл таптакыр эстен чыгарды. Инисинин эл үчүн жасаган эмгектери табылып, изилденди. Өндүрүштө колдонула баштады. Учурунда баалабаган замандаштарына урпактары наалат айтты. Ал эмгектердин баалуулугу жөнүндө илимий иштер, көркөм чыгармалар жазылды. Чоң көчөнүн боюна эстелиги тургузулду.

Ысмайыл КАДЫРОВ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *