БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП

 Биздин заманга чейинки  384-322-жылдары жашаган. Аристотель илимдердин өнүгүшүнө көп салым кошкон инсан. Ал шамалдын жана деңиз агымынын пайда болуу себебин түшүндүргөн, адам менен маймылдын окшоштугун белгилеген, ооруларды дарылоонун жаңы жолдорун тапкан, аба ырайы жөнүндөгү илим болгон – метерологияга негиз салган.

Туура ой жүгүртүү жөнүндөгү илим болгон – логиканын негизин түзгөн. Жер менен Ай тоголок деген пикирди биринчилерден болуп айткан. Бирок Ааламдын борбору Жер деп эсептеген. Ал окумуштуу деген кандай болуш керек экендигин көрсөткөн алгачкы окумуштуу. Ал ошол мезгилде Грецияда даңкы чыккан Платондун мектебинен окуган жана Платондун шакирти болгон.

Кийин учкул сөзгө айланып кеткен «Платон менин досум, бирок акыйкат андан артык» деген сөздү Аристотел айткан экен.

Ысмайыл КАДЫРОВ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *