БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП

Орус математиги жана физик-теориячы Николай Николаевич Боголюбов 1909-жылы 21-августта Нижний Новгороддо туулган. 14 жашында профессор Н.М.Крыловдун семинарына катышып, анын сунушу жана өкмөт чечими менен 16 жашында аспирантурага кабыл алынган. 18 жашында кандидаттык диссертациясын жактаган. 20 жашында диссертациясыз эле илим доктору деген наам берилген.

1946-жылы СССР ИА корреспондент мүчөсү, 1953-жылы академик, 1948-жылы Украина ИАга академик болуп шайланган. Эки жолу Социалисттик Эмгектин Баатыры деген наам берилген. 1965-жылдан баштап Дубнадагы Бириккен ядролук изилдөө институтунда директор болуп иштеген. Ал Пагуош кыймылына да катышкан. Чет өлкөлүк бир катар академияларга мүчө, 2 жолу мамлекеттик (1947, 1953), лениндик (1958) сыйлык алган.

Ал сызыктуу эмес механика жана теориялык физика боюнча илимий мектептин негиздөөчүсү болуп эсептелет. Математикалык анализде жакындатып эсептөө методу, математикалык физика, сызыктуу эмес механиканын асимптоталык усулу, динамикалык система теориясы, статистикалык физика жана талаанын квант теориясы боюнча илимий иштерди жүргүзгөн. 300дөн ашык илимий эмгеги жарыяланган. «Илимге чындап кадам койгон жаштарга айтаарым, алар өздөрүнө эң сонун, бирок өтө оор жолду тандап алышат. Ал түгүл эң бир ийгиликтүү илимий тагдырлар да ар кандай тоскоолдуктардан, уйкусуз түндөрдөн, илимий каталардан жана адашуулардан турат. Келечектеги жаш илимпоздорго кааларым өжөрлүк, ансыз менимче ийгиликке жетишүүгө мүмкүн эмес», — деген насаат Н.Боголюбовдун ак дилинен айтылган.

Буга өспүрүмдөр, жаштар маани бериши керек. Ал 1992-жылы 13-февралда Москва шаарында каза болгон.

Ысмайыл КАДЫРОВ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *