Тажик жомогу

Бир күнү өтүнүч менен келгендердин арасынан те бурчта отурган адам гана падышадан эч нерсе суранбайт.

Аны көргөн падыша өз башын сылап койду. А тиги адам таазим эте жүгүнүп, оозун сылады. Падыша өз жүзүн сылады эле, тиги кокосун сылады. Падыша өзүнүн курсагын сылап койду эле, тиги өзүнүн бутун сылады.

– Мага өтүнүч менен келген бул адамга бир куюм алтын тартуулаймын! – деди падыша.

Казыначы «лаппай» деп аткарды муну. Үнсүз адам алтынды алып, чыгып кетет. Буга падышанын кошоматчы кеңешчилери абыдан нааразы болуп, падышадан сурашты:

– Сиз ушунча айкөлдүк көрсөткөндөй: бу тексиз салпаяк эмне кылып жиберди?

– Көсөмдүгү үчүн, – деди кабагы жаркып күлгөн падыша. – Даанышманга үч суроо берип, үчөөнө тең жооп алдым.

– Бирок биз суроо-жоопторуңарды укканыбыз жок ко? – вазири нааразы болгонсуду.

– Көзүң болсо – көрөт элең, кулагың болсо — угат элең, – деп падыша күлдү. – Башымды сыладым эле, даанышман түшүндү. Мен андан: «Биз эмнеден көп жаңылыштык кетиребиз?» десем: «Ойлонбой айткан сөзүбүздөн», – деди акылман. «Адам өз жүзүнөн канткенде ажырайт?» деп сурасам: «Күнүгө шапар тээп, байлык, бийлигин кокосуна короткондор», – деп жооп берди даанышман. «Бирок адам дегениң өз курсагынын кулу эмеспи?» деп сурадым эле, даанышман мага: «Жок, – деди, – адамга бут жумуш таап эмгек кылуу үчүн берилген. Буту шилтенген адам кереметтүү жарык дүйнөдө өмүрүн сая кетирбеши керек», – деп жооп айтты.

Муну айткан падыша аксарай кошоматчыларына карап күлдү да, муну кошумчалады:

– Силер да алдыңарга келген даанышмандын пайдалуу накылын эстен чыгарбагыла, демек: «Осол кылат ооз дайым, бут иштесе –аш дайын!»

Кыргызчалаган О.ШАКИР

0 Replies to “Падышанын үч күлкүсү”

  1. Олжоке эмгегинизге таазим !чыгарма окуудан ачынып калган жаным тоюна баштадым окшойт китеп окууга болгон ач коздугумдун азабынан куюндуу доорду окуй албай ооруп журом сизге ийгилик

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *