Генрих ГЕЙНЕ

(1797-1856), немис акыны  

Баардык улуу акындардын чыгармаларында ортозаар каарман болбойт. Кайсынысы болбосун баш каармандай көрүнө берет.

* * *

Адабият тарыйкасы узун өлүкканага окшош. Ага кээси эң бир жакын адамын, кээси дайынсыз жоголгон тууганынын сөөгүн издегенсип кайрылат.

* * *

Генийди гений жаратат. Алар бир-бирине шыктанып эмес, тирешкен үчүн генийге айланат.

* * *

Кандай автор болбосун өзү жараткан чыгарма үчүн атак-даңкка жетсем дейт. Ал эмес «Тооратты» жараткан кудайың деле өзүнүн мемуарында: «Атагымды унуткарбас үчүн адамзатты жараттым» дегенди апачык какшап атпайбы.

* * *

Юпитер кимди жазалагысы келсе, ошону акын кылат.

* * *

Жакшы ыргак аксаңдаган ойлорго дайымеле балдак болуп бералбайт.

* * *

Сынчылар аксөөктөр балга кирип аткандагы эшик кайтаргандарга окшош. Колунда белети жок же үстү-башы жүдөңкү кийингендерди босогодон аттатпай, жалаң зыңгырагандарды өткөрөт. Бирок эң кокую – өздөрү да ичкериге башпакпайт.

* * *

Акын өзү кенедей Кудай сыяктуу. Эмнеге дегенде, каармандарынын арбирин өзүнүн же өзүнө окшогондордун бейнесине окшоштуруп жаратат.

* * *

Ырды карасөзгө оодарсаң, айдын жарыгындагы каракчы кейиптенип калат.

* * *

Кереметтүү көктөм жаздын кадырын кышында жылуу мештин түбүндө ыр жазып отурганда билесиң.

* * *

Улуу акын гана өз заманындагы поэзияны түшүнөт. А өткөн доорлордун поэзиясына баарынын эле тиши өтөт.

* * *

Эркиндиктин баасын көлөкөдөгү гүлдөр менен абактагылар гана билет.

* * *

Аял адамдын туруксуз экендигине бир кезде жаным кашайганынан жеккөрүп: «Жыландай жылассың» депмин. Жок, жок! Таптакыр андай эмес, андан да кокую – аял жылан эмес экен. Жыланың да жыл сайын терисин сыйрып таштап, кайрадан жашарып турат эмеспи.

* * *

Диндин бир түрү – апийим, себеби дин экөө эгиз сыяктуу окшош. Муну жакшы түшүндүңөрбү?

* * *

Азыркы динди теория түрүндө карасак, ташталканы чыгып, идеясы боюнча өлгөн. Ал азыр кудум эле башы жулунган чымынга окшош. Демек эмне? Сөлөкөт. Чимирилип-айланып, калдактап уча берет. А колунан бирдеңке келеби?

* * *

Тумшугуна нокто катылган ит көтү менен үрөт.

* * *

Эс-акыл, денсоолук, акчадан айрылган жерде адамдар баш-оту менен биротоло динге оойт.

* * *

Кудайдын кыйноо тартып атканын сезген адам өз жанынын кыйноосунан кыйналбайт.

* * *

Эл өмүрү түбөлүктүү. Падышалардыкы гана түбөлүктүү эмес.

* * *

Айрымдардын айбаты жүз арстанга жеткени менен акылы эки эшектикине жетпейт.

* * *

Француздар мышык сыяктуу эл. Укмуштай коркунуч жараткан бийиктен куласа деле арка-мойну астында калганын көрбөйсүң. Тескерисинче, кулаган сайын төрт аягына таканчыктап туруп калат.

* * *

Далдайган далылууларга жаанын огу оңой тиет. Атаңдын гана гөрү, кибирегендерге тийбейт.

* * *

Ачуу күйүттү жеңиштин эки жолу бар. Бири – апийим, бири – мээнет.

* * *

Шакаба чырмоок чөптөй. Эмнеге дегенде, чырмоок дегениң сөңгөктүү нерсеге жабышмайын өспөйт.

* * *

Тарыхты аялдар жаратат, бирок анда эркектердин ысымы калат.

* * *

Кээбир адамды көзү тирүүсүндө таякташ керек. А өлгөндөн кийин жазалап же көржемеге алыштын кажети жок. Андайлардын аты-жыты ансыз да унутулат.

* * *

Баатыр жокто майданга маскарапоз чыгат.

Которгон Олжобай ШАКИР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *