Жасап жатып деп ойлоду:

— Өтө текебер болбос үчүн — башынан жасабайм; өтө көрөөнөк болбос үчүн — көзүнөн жасабайм; өтө уганаак болбос үчүн — кулагынан жасабайм; өтө сүйлөөк болбос үчүн — оозунан жасабайм; өтө ичитар болбос үчүн — жүрөгүнөн жасабайм; өтө айылчы болбос үчүн — бутунан жасабайм.

Дененин көрүнбөгөн, билинбеген бөлүгү — кабыргадан Кудай аялды жасап жатып, ар мүчөсү бүткөн сайын: «Баео бол, аял заты! Аруу бол, аял заты!» деп жатты.

Арийне, аялзаты жогорудагы кемчиликтердин биринен да куру эмес.

* * *
— Силердин Кудай ууру, — деди кесар рабан Гамлиелийге. — Адамды уктата салып, кабыргасын уурдап алып жатпайбы.

— Ата, сиздин ордуңузга мен жооп берсем болобу? — деди рабан Гамлиелийге кызы. Анан кесарды карап сөз узартты:

— Мен сот адилеттигин талап кылам, таксыр кесар! Өткөн түнү биздин үйгө ууру кирип, күмүш чөйчөгүбүздү алып, ордуна алтын чөйчөк калтырып кетиптир.

— О, кудайлар! Бизге күн сайын ошондой ууру жиберип турсаңар кана! — деп чыңырып жиберет кесар.

— Анда эмесе кабырганын ордуна аялга ээ болгон Адам эмнени уттурат? — деди кызы.

Жүзүмдөн шарап кантип тартылды?

Алгачкы жүзүм сабагын жерге тигип жаткан Койду көрүп, Шайтан минтип сурады:

— Ой, бул жер эмне болот?

— Жүзүмзар.

— Анда мени жарнакташ кылып албайсыңбы?

Ной макул болот. Шайтан кантип жардам берет? Жүзүмзарга кой, арстан, маймыл, чочкону алып келет да, алардын ар бирин кезмет мууздап, канына жүзүм бакчасын сугарат.

Ошентип шарап ичкенди ал айбанаттардын жетесине кезмет менен жетеленбей калбайт: абалы койдон жоош момурайт, анан арстандай атырылат, андан нары ичкенине жараша маймылдай мылжыңдайт дагы, акыры чочкодой баткакка оонайт.

Мындай окуя такыба Нойдун да башынан өткөн.

Адам кай тамакка кантип тоюп, кантип арттырып калат?

Афиналык бирөө Иерусалимде жүрүп, бир кичинекей баланы кармап алып, колуна майда тыйын карматып, минтип айтат имиш:

— Мага жей турган, тое турган, анан жолазыкка арта турган тамак сатып кел.

Бала барат дагы туз алып келип берет.

— Мына, апкел дегениң… — дейт ал. — Муну жеп тоесуң дагы, жолго артканын ала кетесиң дагы.

Которгон Алым ТОКТОМУШЕВ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *