Кыргыздын жакшы сөзү бар – Эш. Жумшак кебезди эшсең – чыйралат. Канча бекем чыйралса, үзүлгүс болор. Көчмөн кыргыз тукуму үзүк-үзүк кылчык жүндү эшип, күнүмдүк тирликке колдонор бышык аркан, бышык жип-шуу эшкен. Ат-көлүккө, төөгө жүк артынган. Оор жүктөрдү кылымдар бою артынган шонтип… Эшилген арканы жок журт көчүн артынууга мүмкүн болбогон. Көчүп-конуу түйшүгүн – эшилген аркансыз элестетүү мүмкүн эмес. Конгон журтуна бозүйүн тикелесе да кереге-уугун эшилген жип-шуулар көрктөгөн эмес бекен. Бозүйдүн белкурун бекем тарттырган да эшилген жип-шуулар болгон эмеспи.
Жумшак жүн менен кылчык эшилип, көпкө барып жешилип бүткөндө жыртылган эмеспи…
Эш дегендин даа бир мааниси – ук, тыңша. Даа бир мааниси – жалгыз жанга эш тутар караан болсун дейт. Муну эски карыялар, байбичелер айтат: «Жаныңа эш кылып бирөөнү алып ал».
РухЭш маанисин шул касиетке жууругум бар, азис окурман! Андыктан РухЭш маанисин терең аңдап: Улут дөөлөтүн бирге жаратсак бекен, Коом жана Мен?! Бирибизге бирибиз эш боло алабызбы?! Бирибизди бирибиз эшитер коом курсак кантет?! Эл болуп эшилип, чыйралсак бекен?! Биз рухий күч, рухий кенч, рухий азык, рухий биримдик менен УЛУТ сапатын көтөрөр кезең келди, азис окурман!
Жалгыз кишинин колунан келбес бул түйшүк, андыктан баардык замандаштарды улуттук дөөлөттү жапатырмак түптөөгө чакырам!
Олжобай ШАКИР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *