Дунган жомогу

Качандыр бир убакта Ламзар карындашы Халимага шакек тартуулаптыр. Кенедей карындашы ага жетиналбай желпеңдейт. Шакекте Халиманын да аты жазылган экен. Ал бир күнү колун сууга чайкаганы барып, кокусунан шакегин сууга түшүрүп алат. Жоготконун көпкө издейт, суунун ичине да чумуйт. Таппайт. Арадан далай күн өтөт. Халима муну унутуп да калат. Бир күнү аны эжеси Фатима чакырат. Чуркап жетет эжесине. Келсе, Фатима мууздалып жаткан өрдөктү көрсөтөт.
– Карачы эмне экенин?
– Өрдөк бул! – Халиманын көздөрү тостойду эжесин тиктеп таңгалып.
– Жакшылап карасаң…
Халима эмнени байкасын, кенедей кыз да ал. Көрсө, Фатима мууздаган өрдөктүн жемсөөсүндө Халима жоготкон шакек бар экен. Эжеси аны мууздалган өрдөк жаткан үстөлгө коюптур. Сүйүнгөнүнөн Халима ошондо кыйкырып жиберди:
– Менин шакегим!
Фатима да өйдө алып караса, шакекте Халиманын аты жазылуу экен.

Которгон О.ШАКИР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *