Иним Рахат Рысалиевге

Кургакчылык жылдары көлкүп аккан,
кары калың жылдары мөңкүп аккан.
Түнү бою дөңгөкшүп таш агызган,
төрт аягын сырайтып ат агызган.
Оң жагына бурулса оонап аккан,
сол жагына бурулса жоолап аккан.
Тосмосу бош жерлерден жыра качкан,
тосмосу бек жерлерден тура качкан.
Теңирменти тентек суу таштан ташка
Теңирменти тентек суу кулап аккан.

Тентек сууну жоошутуп чеп курам деп,
тентек сууну чуркатып ГЭС курам деп,
каруусу аз кыргызга ток берем деп,
карайлаган кыргызга от берем деп,
Рахат деген бир иним шымаланып,
тоодой ташты томкоруп кумга айлантып,
кара сазды калдайтып чымга айлантып,
өрдү карай аң казып, бойлоп чыгып,
трубага труба жалгаштырып,
ажыдаардай труба сойлоп чыгып,
сайдын суусун оп тартып жутканында
кирген башын жапан суу жула качып,
бетонуңду теңебей бучкагына,
трубаңа кирбейм деп чыга качып,
мурду менен кум челип, сайга бурган
өңкүлдөгөн өгүздөй ошол сууну
мурунтуктап, кемээчтеп кайра бурган.

Ар тараптан тосмолоп “айда!” дешип,
качкан сууну кубалап “кайда?” дешип,
шайы кеткен жапан суу ыкка көнүп,
шаркырап да, күркүрөп оп тартылып
оозун ачкан труба – нукка көнүп,
мөңкүгөн суу – труба – кош жаңырык,
жапан суубуз карайлап темир сүзүп,
жапан суунун көзүнөн от чагылып,
мүмкүн эмес токтоого, бурулганга,
темир тийип төбөгө, мурунга да
үч чакырым өңкүлдөп чуркап келип,
үч миң киловатт күч менен урунганда,
он тонна трубина чимирилип,
чиркейге да айланып чымынга да,
чубалжыган зымыңа чуркаган ток
кылым боюу эс албай тынымга да
кыргыз эмес жетчүдөй Урумга да!

…Күчүн берип жапан суу ГЭСтен чыгып,
темир сүзгөн кездери эстен чыгып,
каткырышып сайга оонап, ыр ырдашып,
тал-терекке жүгүрүп кудуңдашып,
түн киргенде алтын суу берген күчтөн
лампочкалар жылдыздай жымыңдашып…

Рахат иним чапкылайт улам жаңы
жапан сууну жүгөндөп ГЭС курам деп
кыргызымдын колуна от карматып,
кыргызыма өчпөгөн көз курам деп,
түнүн жоюп жаркырак күн кылам деп,
буудай баскан жерлерин ун кылам деп,
куурай баскан жерлерин гүл кылам деп
күнү-түнү алышып арык менен
чымын-куюн жарышып тарых менен
ал өзүнүн өмүрүн жазып жатат
алтын тамга, мөлтүр суу, жарык менен!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *