Жозеф ЖУБЕР
(1754-1824), француз жазуучусу

Өмүр кечи өз шамын көтөрө келет.

* * *

Кагаз баарына чыдайт, окурман чыдабайт.

* * *

Жаңы китептин кемчилиги эмнеде? Эски китептерди окуюн десең, азгырып туруп алат.

* * *

Чуру-чуу аудитория сөзүмдү даана уксун десең, акырын сүйлө.

* * *

Балдар акылды эмес, үлгүнү тез кабылдайт.

* * *

Досуң бир көздүү болсо, ага капталыңды салып отур.

* * *

Көп учурда өлкөбүздү сүйгөн үчүн өлкө башчысын сүйүүгө аргасызбыз.

* * *

Искусство күчү эмнеде? Көзүбүз көрбөгөндү көргөзүп, жүрөгүбүз туйбаганды аңдаткан, өзүбүздө жок ажарды келиштирип чиймелеген кудуретинде.

* * *

Бирнерсе болорунан алдынала катуу чочулап жүрүп, дал ошол коркунуч башыңа келгенде «өх-х» деп жеңилдей түшөсүң.

* * *

Өзүнүн көзкарашын эчкачан өзгөртпөгөн адам чындыкты эмес, өзүн сүйөт.

* * *

Кыял – турмушка ашаар иштин жарымы.

* * *

Аскердегилер барабанды эмне үчүн колдонушат? Барабанды ургулаган эки таяк ойду кууган үчүн.

Которгон О.ШАКИР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *