«Маскөөдөн да алыс, кайра келбейм»
Куйручук карыганда да алдан-күчтөн тайбаптыр. Баскан-турганы кадимки жигиттердей шайдоот, атка мингени чыйрак эле дешет. Ал эми мурдагысындай салмактуу, орундуу, нускалуу жана тамашалуу сөздөрүнөн эч жаңылбаптыр. Кайран кишинин көзү ачыктыгы, керемет-касиети дагы аны өмүр бою коштоп келген тура.
Жарыктык, өзүнүн ичээр суусу түгөнүп, көрөр күнү бүткөндүгүн — өлөрүн да алдын ала билген экен. Ооруп-сыркап төшөккө жатпаптыр. Өлөр күнү күндөгүдөн эрте ойгонуп, атын өзү токуп минип, шаштыра бастырып, айыл аралап жөнөйт.
Малына чөп салып аткан кошуна чал аны көрүп:
— Ээ, Куке, бу таң атпай каякка? — деп калат.
— Алыска кетем, алыска! — дейт Куйручук.
— Алыска болгондо кайда, Маскөөгөбү?
— Жок, Маскөөдөн да алыс, келбейм…
…Ал күнү айылды бүт кыдырып, тууган-туушкандарына, теңтуш абышкаларга, өзү пейили сүйгөн адамдарга барат. Үйлөрүнө кирип даам сызат. Кызыктуу, тамашалуу кептеринен да айтып отурат. Кетээринде:
— Эми жакшы калгыла, коштошоюн деп келдим эле, алыска кетип баратам… — дейт.
— Алыска болгондо кайда? — дешет алар дагы.
— Маскөөдөн да алыс, эми кайра келбей калдым, — дептир кадимки тамашалуу кебинен жазбай.
Ошентип, бүт айыл-ападагылар менен коштошуп кечинде үйүнө келип түшөт.
— Намаз-шам болуп калды, намаз окуп алайын, — деп кемпиринен жайнамазын сурайт. Кайран киши төркү үйдө намаз окуп отуруп, жай-намазга жыгылган боюнча кайра турбаптыр.
Куйручук Өмүрзак уулу 1866-жылы туулган, 1940-жылы дүйнөдөн кайткан.
Керээзи
Айылдаштардын айтымына караганда, Куйручук өлөрдөн бир күн мурун керээзин айтат. «Мен өлгөндө мүрзөмдүн казанасын күн батыш тараптан чыгарбай, тескерисинче, күн чыгыш тарабынан чыгаргыла!», — деп суранат. Дагы бир адаттан тышкары ырымдарды сунуш кылат. Ал көз жумгандан кийин мүрзөсүн өзү айтып кеткендей казалы дешсе ага молдо болбойт:
— Куйручук эмне, башкалардан өзгөчөлөнгөн көрдө жатмак беле? Мусулмандардын шартына ылайык келбейт, койгула! — деп тыйып коет.
Ошентип, керээзи аткарылбай турган болот. Сөөктү жаңы сууга алып жатканда мүрзө казгандардын бирөө чуркап келип, жанагы күн батыш тарабынан молдонун айтуусу боюнча казып чыгарган казананын төбөсү түшүп калганын айтат.
Мүрзөнү кайра Куйручук айткандай казышкан экен акыры…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *