Сүйөм чексиз…
бириңе да, миңиңе – сүйүүм шексиз!
Сен болбосоң турмушка
эркек эпсиз…
Ошондо да курган биз
мындай деппиз:
«Чачы узун болгон менен
аялзат акылсыз жан».
…Ким акылсыз, ким акылдуу – баш катат…
Көп көрдүм мырзаларды
келишкен, буттары түз сулуу көрсө
артынан ээрчип жеткен.
Аз көрдүм сулууларды
келишкен, буттары түз мырзалардын
артынан ээрчип кеткен…
Олжобай ШАКИР
1998-2017-ж.ж.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *