Биздин коомдогу адамды таӊ калтыра турган, өзгөчө саясый туруксуздуктун негизиндеги көрүнүштүн уламдан улам кайталанышы, элдин социалдык жана экономикалык маселесин чечүүгө , өтө оор тоскоолдуктарды алып келип жатат.
Мамлекетибиздеги улуттук баалуулуктарыбызга өзүнүн терс таасирин көрсөтүп жаткан, сырттан келген маданий, руханий, экономикалык саясый үстөмдүктөргө биз өзүбүз күнөөлүбүз. Ошондуктан, тоскоолдуктардын баарын тереӊ ой жүгүртүү менен эске алып, жогорку саясат деӊгээлинде БИРИМДИК күчүн көрсөтүүгө милдеттүү элек.

Эӊ өкүнучтүүсү, тескерисинче, биздин урматтуу саясый жетекчилерибиз кызуу кандуулукка алдырышып, ич ара жеке саясый келишпестик маселелерин жогору коюшуп, ар кимиси өзүнүн моралдык жана чындык түшүнүгүнүн чегинде, артка кайтпас саясый тирешүүлөргө өтүшүп, бири биринин катачылык күнөөлөрүн элге жарыялап жатышат.

Эгерде, чын эле бийлик арасындагы анык маалыматты билсеӊ, уу ичкендей болосуӊ. Биздин азыркы, жеке кызыкчылыкты жогору баалаган жана коомдук талапка каршы түптөлгөн мамлекеттик башкаруу системасында, саясый жетекчилердин кимиси аралашпасын, жалпы эл алдында таза коомдук ишмердүүлүк сапатын жана жүзүн сактап калуу мүмкүн эмес. Бул маселени, акыл эси менен, ой жүгүрткөн ар бир жарааныбыз жакшы түшүнөт. Ошол себептен, коомдогу баардык терс көрүнүштөрдү талдап жазуудан алысмын.

Эл аралык саясатта, мамлекеттер ортосунда өзүлөрүнүн кызыкчылыгын жана таасирин күчтөндүрүү максатында, тирешүүлөр ар дайым үзгүлтүксүз жүрүп турат. Мисалы: саясый, экономикалык, соода кызыкчылыгы , руханий маданий жана башка согуштары. Ошондуктан, биз да өзүбүздүн мамлекетибиздин кызыкчылыгын коргоо багытында, эл аралык саясаттагы ар түрдүү амалдуу процесстерге маани бербесек, эч качан кыргыз эли татыктуу турмуш деӊгээлине жетпейт.
Азыр элибиздин көпчүлүгү турмуш кыйынчылыктарына чыдабай, билимдин жана тажрыйбанын ээси болгон ишмерлерибиз, мамлекетибизге болгон ишенимден үмүт үзүп, күнүмдүк оокат үчүн, массалык түрдө чет өлкөлөргө чыгып кетүүгө мажбурланды. Кыргызстандын сый урматы жана кадыр баркы болгон, интеллигенция өкүлдөрү, жийиркенүү менен, биздин мазмунсуз жана ыймансыз ички саясый талаш тартыштарды сырттан байкап, өкүнүп турушат. Баарыбыз бир чечимге келип, жалпы коомдук кызыкчылыкты, улуттук баалуулуктарды, мамлекеттүүлүктү жогору талапта кабыл алуубуз азыркы күнү өтө зарыл. Кыргыз эли биримдикке келбесе, бири бирибизди күнөөлөп отуруудан жыйынтык чыкпайт. Көп жылдардан бери чогулган өтө оор саясый-экономикалык маселелерди чечүүгө, эч бир улуттук жетекчинин мүмкүнчүлүгү да болбойт!

Биз көз карандысыз мамлекет статусуна жетишкен күндөн баштап, эл аралык геосаясатка жана геоэкономикага активдүү катыша баштадык. Бирок тагдырыбызга жараша мамлекттүүлүктү түптөө тажрыйбабыздын жоктугуна байланыштуу, ак көӊүл, ишенчээк кыргыз элибиз, сырттан таасир кылынган амалдуу, жеке кызыкчылыкты көздөгөн саясаттын багытын кабыл алды. Бул терс саясат, акыры улуттук кызыкчылыктарды четке кагып, мамлекеттин эң баалуу ата-бабабыздан калган улуттук кен байлыктарыбызга чейин талап тоноогоо жол ачып берип, элдик казынабызды татыктуу түптөй албай калдык. Эл ишенимине жетип, бийликке татыктуу болгон улуттук жетекчилерибиз, ар дайым мансапкорлук жеке кызыкчылыктарды коргоо тарбиясынан чыккан адамдардын таасиринде болуп, жалпы коомдун турмуш кызыкчылыгына жана улуттук баалуулуктарыбызга көнүл бурулбай калды. Жеткиликтүү маалымат жана түшүнүк болбогондуктан, бул маселенин себебин көпчүлүк түшүнө бербейт. Ал эмес, эл ишенимине жеткен улуттук жетекчилерибиз да, убагында маани беришпей, саясый кризиске жеткен күнү гана өкүнүп жатышат.

Урматтуу 2010-жылдагы апрель окуясынын катышуучулары жана Убактылуу өкмөттүн жетекчилери! Баардыгыңар биригип көрөгөчтүүлүк ынтымактуулук көрсөтүп, ошол оор кырдаалда саясый эрк көрсөтүп, ич ара жарандык согуш болуп кетүү коркунучтарын биргелешип токтоттуңар. Жалпы кыргыз элине келечек үмүтүн бердиӊер. Ак ниетиӊер менен сөз эркиндигине жол ачып, көп партиялаштуу саясат багытындагы парламенттик башкарууга мүмкүнчүлүк түзүп , жаӊы муундарга саясый шарт түптөгөнүӊөр, баарыбызга белгилүү факт.

Урматтуу Алмазбек Шаршенович!

Мамлекет башчысы катары, болгон күч кубатыӊызды аябай, ачык айкын саясат иштерин жалпы кыргыз элинин астында, ак ниетиӊиз менен көрсөтүп жатасыз.
Айкөлдүк мамилеӊизди далилдеп, саясый келишимге келүү платформасына жол ачып, өзүӊүздүн саясый оппонентериӊизге амнистия кылып, жалпы кыргыз элинин келечеги үчүн, саясый туруктуулукка шарт түзүп берүүӊүздү өтүнөбүз!

Урматтуу Өмүрбек Чиркешович!

Сиз мамлекетибиздеги саясый тажрыйба жана түшүнүк деӊгээлиндеги сый урматтуу инсандарыбыздын татыктуу өкүлүсүз. Чыныгы деморкатиялык багытында өлкөбүздүн өнүгүүсүнө өзүӊүздүн жеке өмүрүӊүздү, ден соолугуӊузду да аябай, эрк кайрат көрсөтүп келе жатасыз. Бирок баарыбыз эӊсеген ыймандуу, адилеттүү башкаруу системасынын орнотулуусу, өтө көп убакытты жана аракетти талап кылат экен.
Биргелешип саясый уюм түзүп, башкаруу системасындагы аткаруу иштерине аралашууга, биздин улуу саясый муундарыбыздан арасынан , сиз өзүӊүнүз гана мага сый көрсөтүп, 2012-жылы сунуш кылгансыз.

Сиз сунуштаган саясый топтордун арасындагы биримдүүлүктү байкай албай, өзүбүздүн партиянын саясый түшүнүк позициясынын чегинде калууга чечим кабыл алгам. Убагында макулдук бербеген саясый чечимимди туура кабыл алып, сый көрсөткөнүӊүзгө тереӊ ыраазычылык!
Сиз, Алмазбек Шаршенович менен биргелешип, көп саясый сыноолорду башыӊардан өткөрүп, мамлекетибиздеги жоопкерчиликтүү иштерге саясый чечим чыгарып, ич ара жалпы коом билбеген мамлекеттик маанилүү, сырдуу маалыматтарды сактап келгенсиӊер. Азыркы күндөрү, саясый көз караштарыӊар келишпестигинен, коом арасында жүргүзүп жаткан саясый тирешүүлөрүӊөр, жалпы кыргыз эли үчүн кандай оор маселени алып келээрин билип турасыӊар. 2011-жылы шайлоодо өзүӊүз Урматтуу Президентибизди ишеним көрсөтүп биринчилерден болуп колдогонсуз. Саясый эрк, айкөлдүк көрсөтүп, келишимге келүү аракетиңизди кылаарынызга ишенебиз!

Урматтуу Роза Исаковна!

Сизде жогорку дипломатия илимдеринин тереӊ түшүнгөн тажрыйба бар. Көп сыноолорду жана саясый айыптоолорду, татыктуу көтөрө алдыныз. Эненин тынчтыкты сактоо сезими күчтүү болот, коомдо активдүү жүрүп жаткан нааразычыктарга туура чечим чыгарып, калкыбыздын тынчтыгын, сырткы саясый күчтөрдүн таасиринен сактап калат деп ишенебиз. Баардыгыӊар биргелешип, саясый дипломатиянын жогорку үлгүсүн көрсөтө алсаӊар, көптөн бери калкыбыз үмүттөнүп күткөн, кыргыз элинин саясый элитасы даражасына татыктуу болоруңарга сөз жок. Биз кыргыз эли баардыгыбыз бир тууган, ынтымактуу калк болуп сыймыктаналы! Эч ким ынтымаксыз калкты өстүрүп өнүктүрө албайт . Биргелешип гана кадыр барктуу, татыктуу турмуш деӊгээлиндеги өнүккөн мамлекетти түптөй алабыз. Азыркы Кыргызстандагы саясый талаш тартыштар көпчүлүк жарандарыбызды эле эмес, бизге жылуу мамиледеги кошуна жана коопсуздукту сактоого аракет кылган, боордош мамлекеттердин баарын тынчсыздандырат. Эл аралыкта саясатта кадыр баркы бар, элинин татыктуу турмуш деңгээлин камсыз кыла турган мамлекет болорубузга ишенем!

Сый урматым менен «Мекен-Ынтымагы » саясый уюмунун жетекчиси

Темирбек Асанбеков!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *