ДИЛАЗЫК 

Акыр аягы кашкайган чындыкка жеткен бир адам миң адамга да моюн бербейт.
* * *
Динди негиздеген адамдардын баары азилге түшүнбөгөн жандар болгон.

Роберт ИНГЕРСОЛЛ
(1833-1899), америка жазуучусу жана юрист

Улуу адамдын улуулугу майда-чүйдө адамдарга жасаган мамилесинен билинет.
* * *
Жаңы пикирлерди жараткан ой – азчылык чөйрөдө жүргөн бир адамдын эле оозунан чыгат.
* * *
Тажрыйбадан өткөн мугалим жок, болгону ага төлөнчү акы кымбат.
* * *
Талаш-тартыш учурунда ачууга алдырдың дегиче бүттү. Сен анда чыркыраган чындыкты талашпай эле өзүңдүн беделиң үчүн чыркыраган чырды баштайсың.
* * *
Жамаатташып акылдуу ойго чакырган түркөйлөрдөн акыл чыгарына таптакыр ишенбейм.

Томас КАРЛЕЙЛЬ
(1795-1881), англис тарыхчысы

Гигиена – чынжырдагы иттей өз жанын кайтарганды гана үйрөтөт.
* * *
Колунан жалаң жакшылык эмес, эчбир жамандык келбеген адамды айкөл санайм.
* * *
Чырайлуу айымдардын улгайганда акылы тайкы көрүнгөн себеби, мөлтүрөгөн жаштыгы сулуулуктан башканы көрсөткөн эмес.
* * *
Майда-чүйдөгө алдынала кылдат болсоң, чоң олжого туйтунасың.
* * *
Өз эринен эркек касиетин көрбөгөн аялдар ал касиетти көрүнгөн эркектен издейт.
* * *
Башкаларга келесоо көрүнөм дегенден коркпогон адам көп ийгиликке жетет.

Василий КЛЮЧЕВСКИЙ
(1841-1911), орус тарыхчысы

Дөөнүн дөө экенине кодойгондордун качан көзү жетет? Дөөнүн мойнуна мингенден кийин.
* * *
Сынчы дегениңер ким? Аныңарды катарыбыздагы же акын, же тарыхчы, же дагы бир кесипти аркалап кеталбаган гана бирөө дээр элем.
* * *
Өз көлөкөңдөн өзүң аттай албайсың.
* * *
Эң бактылуу эрди-катын деп кимди эсептейм? Бири – сокур, экинчиси дудукту.

Сэмюэл КОЛЬРИДЖ
(1772-1834), англис акыны

Чоң өлкөлөр башкалар менен союз курбаса деле күн көрөт, а майда өлкөлөр союздашы жок жашай албайт.

Гастон де ЛЕВИС
(1764-1830), француз жазуучусу

Көпчүлүк адамдардын мээси өзүмчүл болгонго да жетпейт.
* * *
Кечиримсиз адамга кечирим кылыштын кереги жок.

Фридрих НИЦШЕ
(1844-1900), немис философу

Убакыт ордунан жылбайт, биз жылабыз.
* * *
Аял эркекке баш кошкондон кийин эркектин ата наамына катталат. Бул деген жеңгендер жеңилген тараптын наамын тартып алгандай кеп.
* * *
Адамдар гезит сыяктуу: жаман кабарды майда-чүйдөсүнө чейин узакка кеп кылып, а жакшы кабарга келгенде сөз арасына гана кыпчый кетишет.

Моисей САФИР
(1795-1858), австралиялык жазуучу

Которгон Олжобай ШАКИР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *