ДИЛАЗЫК

Пайгамбарыбыз Мухаммед (саллаллаху алейхи васаллам) айтты: «Сен дүйнөдө (туулган жеринен алыста калган) бир карып же жолдон өткөн жолоочу сыяктуу бол»

Нух пайгамбардын убагында адамдар 800-1000 жылдап өмүр сүрүшчү экен. Ошол доордо эл ичинен бир аялдын уулу каза болот. Эне байкуш күйүтүнө чыдабай зарлап ыйлайт. Аңгыча анын жанына бир акылман келип:

– Сабыр кыл, каралдым. Алланын тагдыры ушундай болсо арга канча, – деп көңүл айтат. Анда эне ого бетер шолоктоп отуруп:

– Мен тагдырга нааразы болгонуман ыйлаганым жок. Мен байкуш уулумдун эч нерсе көрбөй, өтө аз жашап кеткенине кайгырып жатам, – дейт.

– Балаң канчада эле?

– Эки жүз жетимиш бешке эми чыккан.

– Сен эле ушуга ушунча ыйлап атасың, акыр заманда келген адамдар эмне кылышат болду экен? Алар болгону 60-70 жыл жашашат.

– Алар чын эле ошондой аз жашайбы?

– Ооба.

– Андай болсо алар үй салышпайбы?

– Салышат. Болгондо да бир эмес, бир канча үй салышат.

Ушул жоопту укканда аял бир аз ойлонуп туруп, терең үшкүрдү да:

– Мен алардын ордунда болсом бир казык да какпас элем, — деп жооп кайтарды.

Которгон Тойчубек САГЫНДЫКОВ 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *