Фрэнсис БЭКОН
(1561-1626), англис философу

Китеп – мезгил агымындагы толкундардын үстүндө калкып, муундан муунга асыл ойлорду ташып жүргөн жүгү бар кеме сыяктуу.

* * *

Китепти сен бир нерсени жокко чыгарып, же бирөөнө каршы сүйлөө үчүн, же окуганыңдан ишеним таап, башкалар менен масилеттешүүдө сөзгө кыстара кетер нерселерди издеш үчүн эмес, өз алдыңча ой калчап, талдоого алууну үйрөнүш үчүн оку.

* * *

Китеп окуу адамды билерман кылса, маектешүү – баамчыл кылат, а окуган, уккандарыңды жазуу – тактыкка үйрөтөт.

* * *

Жөн гана окуп коёр китептер арбын, аларды суудай жутасың. А чайнап сиңирер китептер чанда бир кезигет.

* * *

Өз иши менен алектенгендерде гана ичи тарлык мүнөз болбойт.

* * *

Коомдун кызыкчылыктарына ардайым үйбүлөлүк кызыкчылыктардын кесепети көп тиет.

* * *

Улуттун улуулугуна, жыргалчылыгына тирөөч болор үч түркүк бар: түшүмү мол жер кыртышы, өнөржайын өрчүтүү, анан эле аракетчил адамдар менен товарларды алга сүрөө.

Которгон Олжобай ШАКИР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *