– Өмүке, бу саясаттын өзү эмне деги?!

– Э-ээ Саке, эмнени сурайсың… Саясат бул чечен айтыш эмес, төкмө акындардын да айтышы эмес.

– Түшүнөм, түшүнөм…

– Эх… сен али көп нерсени түшүнбөйсүң.

– Үшкүрүнбөңүз анча.

– Саясат өзү үшкүрүк. Далайы менен достошосуң, кайра тез эле коштошосуң. Далай ишенген кишилериң сатып кетет. Далайлар далыңан таптайт, бирок ошол таптаган колдордун көбү далыңа бычак сайып кетерин эч унутпа!

– Бирок Өмүке, бир нерсени сиз да унутпаңыз: акын же чечен сөзгө жыгылса басып кетет.

– Кеп ошондо… Атамбаев болсо жеңилгенине карабай док урунганын көрүп атпайсыңбы? Саясатта Атамбаевге окшогондор жеңилгенин моюндабайт. Чечендер же төкмөлөр сөзгө жыгылса басып кетет. Балбандын далысы жерге тийсе басып кетет. Мушкер да жеңишин колдон алдырса, басып кетет. АШАга гана болбойт.

– А эмне үчүн жеңилгениңди моюнга алып саясатта деле басып кеткенге болбойт?

– Саясый майданга чыктыңбы, – демек, өмүр бою адилетсиздик менен күрөшөсүң. Сенин айыгышкан душманың – бир гана адилетсиздик. А адилетсиздик менен күрөшкөн саясатчынын душмандары элдин жарымы бизде.

– Мунуңузду угуп, жүрөгүм канап турат, Өмүке…

– А сен эмне саясатчылардын жүрөгү канабайт дейсиңби?! Бу турмушта акындардын эле жүрөгү канайт бекен… Менин жүрөгүм да саясаттын кырчылдашкан майданында чейрек кылымдан бери канап келатат, үкам!

– Эл бирок адилеттүү коом куруш үчүн саясатчылардын да жүрөгү канаарын кайдан түшүнсүн… Жашоонун өзү күрөш тура, Өмүке.

– Бирок турмуштун баардык күрөшүнөн мурда саясаттагыдай азап-шордуу күрөш болбостур… Саясатта жеңишке жетсең да баткакка оонатышат, жеңилсең да оонатышат. Ал ошон үчүн ыплас.

– Демек, мындан кийин баткакта чогуу оонайт экенбиз да…

– Кайратың жетсе оонайсың. Далай оонайсың. Таза болсоң да оонатышат.

О.БАЛИ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *