ДОБУЛБАС

Ушундай да болобу,
ук сен, ажо, оболу!
Кетеринде бийликтен
кекчил сендей оңобу?
Кеп баштасак эмесе,
кемчилигиң толо бу:
кем акылдуу командаң
кеңешер кырк Чоробу?!
Кемчонтойчо аларың
кедергиңди кетирип,
кең жолуңду тороду.
кеңеш берип жаныңда
ким жолуңду оңоду?
Ак үй эмне аларга
сайран курар жоробу?
Вазир болуп жаныңда
Шоопур менен жансакчы
шорлотпой соо коёбу?
Баштагыда өлкөнү
Бакиевдер тоноду!
Бакыт тайып кыргыздан
баскынчыдай эми да
батальонуң ороду.
Кайран шейит кеткендер
Каны неге короду?!
Атпай-журтуң айтууда:
«Атамбаев эми да
Ажыдаардай соробу?!»

Санаалаш көп досторуң
Саясатта кошподуң.
Салгылашта бир жүрүп,
Саткынчыга окшодуң!

УКМКаң – укурук,
ИИМ элге – тукурук.
Түрмөдөгү зэктериң
түгөткүрлөр кутуруп…
Маевский сыяктуу
шылуундарың жутунуп:
ак жеринен Өмүке
абагыңа тутулуп,
удургуган ушакты
КТРКаң учуруп,
мародёрлук кайрадан
майнабы жок чукулуп,
майдаланган кебиңдин
маанисин бил, эбин бил!
Маңкурт эмес бары эле
Манас туулган элиңдин!
Марысаң да байлыкка
мактангандын чегин бил!
Чаң чыгарып тилиңен
миллиардер бол чириген!
Элиң жакыр а бирок
дүйнө экен бири кем…
Эп таап качан сүйлөйсүң,
ээн ооз болбой ириген?..

Элчилерди элейтип,
жазгандарга чындыкты
жалаа жаптың кеңейтип.
Жат көзүнчө жарашмак
жарык маанай сүйлөсөң,
жакшылыкты көбөйтүп.

Ажо болуп калганың,
ардак тута албадың.
Убактылуу өкүмөт
мүчөлөрүн «жалмадың».
эски достун баарысын
эсиргенден айдадың.
Эгемендик күнүндө
Экс-ажо эжеңдин
эч кеп кылбай салмагын…
Эсте калды ошол күн
элге бузук салганың…
Баалабадың жадесе
Башмыйзамды токуган
Өмүкенин жардамын.
Эч болбосо сыйлабай
эр баатырлар арбагын
ыңкылаптын автору
өзүң болдуң жарбагыр!
Өзүмчүлдүк эмеспи,
Өмүкедей досуңа
өчөгүшүп алганың?!
Ал айтпаса ким айтмак?
«АША ээлеп алды, – деп
Максимдин жер чарбагын».
Абийриңди кийин да
атпай-журтка жайганын
кечирбедиң көрүнөт
чыккан сайын жалганың.
Өлкөдөгү бийликти
бир колуңа кармадың.
Күч органдын баарысын
диктатордой камдадың!
Көңкө кыргыз тукуму
көрө жатар ар жагын…
Олжобай ШАКИР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *