Жермена де СТАЛЬ
(1766-1817), француз жазуучусу

Бирөө менен аңгемелешкениң деле өз кезегиң келгенде жүрүш жасаган оюндай уланыш керек.

* * *

Сезимсиз адамдарга зыкым болуш оңой.

* * *

Гений – аял-эркекке бөлүнбөйт.

* * *

Бир да мыйзамды бузбай аңкоо көрүнгөндүн миң амалы табылат.

* * *

Сүйүү – аялдар үчүн өмүр баян, эркектер үчүн жашоонун бир үзүндүсү.

* * *

Биз эң жакын адамдарыбыздын биринен айрылган күнү гана биринчи жолу өлүм эмне экенине түшүнөбүз.

* * *

Кандай адамдар сүйгөнүн кысканбайт? Эсеп-чоттуулар.

* * *

Өзүн эркин сезген улут гана улуттук кулк-мүнөзүн сактайт.

Сидни СМИТ
(1771-1845), англис жазуучусу  

 Кыял деле тиш сыяктуу: жаш улгайган сайын күбүлө берет.

* * *

Китептен өткөн келишимдүү буюм жок.

* * *

Бир замандашым бар: болгон күчү билимде. Алсыздыгы – баарын эле билем дей берет.

* * *

Эң эле мыкты диета – мактоо.

* * *

Кайчынын эки жаагындай болуп кээде эрди-катын ажырашат. Эр болсоң ошондо ортосуна туруп көр!

* * *

Эки эле мүнөткө мелтейип ойлонгон адамды өмүрүмдө көрелекмин.

* * *

Адилеттик үчүн адегенде башсөзүн жазам, а окуганын кийинчерек.

Которгон Олжобай ШАКИР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *