– Кытай диетасы деген эмне?

– Эки чыбык менен бир баканын сорпосун ичмей.

* * *

– Индиян пил менен африкан пилдин айырмасы?

– Африкан пилдин капкара «кожу» курткасы, индиян пилдин как чекесинде кызыл нокоту болот.

* * *

– Буйтка жолдон күнүгө тоскон ГАИшникти сууга ыргытып жиберсе эмне болот?

– Ал үчүн айлана-чөйрөнү булгагандыгы үчүн деген статья менен ыштарап төлөйсүң.

* * *

– Нака кыргыздар эмнеге биринчи ыстыкандан кийин закүскө тиштебейт?

– Накалар ырыскыны жөн эле чача бербейт.

* * *

– Чачтын түшүшү эмнени түшүндүрөт?

– Баштын жамбашка айланып баратканы го?!

* * *

– Акаев менен Бакиевдин айырмасы эмнеде?

– Москва менен Минскиде.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *