Бурят жомогу

Төө менен чычкан мелдеше кетти.

— Мен күндү сенден мурда көрөм, – деди төө.

— Жок, мени биринчи көрөм, – деди чычкан.

— Сен деген менин кирпигиме да тең эмессиң. Мен деген сага – тоомун! Дагы мелдешет имиш!

Түн бою төө уктабай, талаанын чок ортосуна туруп алып чыгыш жактан таң сүрүлүшүн, анан күндүн чыгышын күтүп атты.

Чычкан болсо төөнүн өркөчүнө чыгып алып, батыш жакты карап таң атырды. Чычкан куулук кылып, таң сүрүлүп, күн чыга баштаганда адегенде батыш жактагы бийик тоолорго нурун жиберерин билиптир.

Таң куланөк тартып, жер жарып, анан да бир аз убак өтүп, батыштагы тоолорго күндүн мурду канай баштайт. Төө болсо дале чыгыштан көзүн албай, узун мойнун койкойтуп, күндү күтүп зарыгат.

Бир кезде эле чычкан кыйкырат:

— Мен күндү көрүп турам! Карачы!

Төө чочуп кетет, батышты карайт. Чын эле ал жактагы бийик тоолордо күн нурлары жатат.

Кичинекей чычкан чоң төөдөн акылдуу тура көрсө.

Ошон үчүн жылдын биринчи айы буряттарда Чычкан айы делип калган дешет.

Которгон Абдыкерим МУРАТОВ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *