Микрофон менен рюмканын жакындыгы

Акын Омор Султанов менен Биримкул Алыбаевди телеге чакырышат. «Биримкул агай, микрофонду жакын кармаңыз» — деп редактор кыз безилдесе деле болбойт, сөзү угулбайт. Ошондо Султанов чыдабай кетип: «Ай, Биримкул, сен алдагы микрофонду рюмка кармагандай оозуңа жакындатсаң», – дегенден кийин, иш оңуна түшкөн экен…

Чаткалдын мааниси

Илгери жазуучулар Чаткалга барып, эл менен жолугушуу өтөт. Акын-жазуучулар аңгеме куруп бүткөн соң отургандардын бири олуттуу суроо коёт:

– Өзүбүз жашап жүрүп маанисин билбейт экенбиз, бу Чаткал деген сөз эмне маани билдирет?

Анда акын Түмөнбай Байзаков токтолбостон:

– Ал – чаттагы кал дегенди эле билдирет, – деп мойлосун сылап койгон экен.

Жиндиканада

Те илгери Рамис Рыскулов жаш кезинде психикалык ооруканада жатса, бир бөтөлкө кефир, булочкасын көтөрүп маркум Жоробек Султаналиев акындын акыбалын билгени келип калат.

– Рамис, жакшы болуп калдыңбы? Качан чыга тургансың? – десе, Рамис:

– Мен го жакында чыгам, сен качан келе тургансың? – деген экен.

Жогорку Кеңештеги кеңеш

Ыраматылык Кадыркул Өмүркулов үйүнө келсе, небереси сурайт дейт:

– Ата, Кеңеш ата жөнүндө (жазуучу К.Жусупов) телевизордон күнүгө айтышат. А сиз жөнүндө бир да жолу айтыша элек, – десе, Кадыркулов:

– Сен туура эмес айтып атасың го. Мен Кеңеш ата жөнүндө айткандарын бир да жолу угалекмин, – десе, небереси чырылдаптыр:

– Ата, кантип укпай коймок элең, күнүгеле «Жогорку Кеңеш, Жогорку Кеңеш» деп атышпайбы?! – дептир.

Төкмөлүк өнөр

Эстебес Турсуналиев менен Кадыркул Өмүркулов жакшы мамиледе болушкан экен. Бир күнү Кадыркул:

– Бизде да кудайга шүгүр, өз төкмөбүз бар, неберебиз катуу төкмө чыкты, – дейт.

Эстеке бираз таңгалгансып:

– Канчада? – деп сурайт.

– Азырынча эки эле жашта, бирок күнүнө 4-5 жолудан шымына төгүп турат, – деген экен.

Тууганды жоктоо…

Белгилүү төкмө Ысмайыл Борончиев:

«… белгилүү жерден белди алды…
Үйүң күйгөн карылык
Үч агайын элди алды» – деп төгүп атса, Күлүйпа Кондучалова (министр кези экен):

– Ой, бу Ысмайыл урук-тууганым жок деп эле ыйлактап жүрчү эмес беле?.. – десе, анда жанында отурган Шекербек Шеркулов:

– Ошо туугандарынан ажыраганын айтып атпайбы, – деп жымсалдаган экен.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *