Сексендин кырына келген Жванецкий кыска жана нуска ойдун залкары, анын учкул ойлорунан ар бирибиз өзүбүздү көрөбүз. Каалабасак да…

* * *

Эч качан душмандардын аңкоолугу менен достордун берилгендигин ашыра баалабагыла.

* * *

Эгерде сага “сиз көп кырдуу адамсыз”, — дешсе, азгырылба. Балким, ал адам бул сайткандарында акмак, мите, жексур жана кара мүртөз дегенди кошуп аткан болбосун.

* * *

Ийгилик чечкиндүүлөргө жылмаят… Андан соң алардын үстүнөн көпкө күлөт!

* * *

Ойлонуу ушунчалык кыйын, андыктан көпчүлүк адамдар баа гана беришет.

* * *

Турмушка шайыр караган адамдар биз эң мыкты дүйнөдө жашайбыз деп ишенет. Асан кайгы болсо, бул чын эле ушундай болуп жүрбөсүн деп коркот.

* * *

Адамды өз бактысынын сыныктарындай эч бир нерсе эң катуу жаралантпайт.

* * *

Сенин үстүңдөн күлүп жатышса, эчтеке эмес. Сени жоктоп ыйлашкандары алда канча коркунучтуу.

* * *

Акылмандык дайым эле жаш-курактын өтүшү менен келбейт. Кээде улгайган курак өзү жалгыз келет.

* * *

Биздин эркиндигибиз үч түсү бир убакта күйгөн жолчырак сыяктуу.

* * *

Эгерде сизге туугандарыңыз, досторуңуз узакка чейин коңгуроо кылышпаса, анда алардын иттери чөп жеп калгандагысы.

* * *

Эгерде тоону томкором деген бирөө чыкса, анын артынан сөзсүз мойнун кайрыйм дечүлөр чыгат.

* * *

Чыныгы жалгыздык – сиз түнү бою өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүп, бирок сизди түшүнүшпөгөндө…

* * *

Дене тарбия өмүрдү беш жылга узартат, бирок ошол беш жылды спортзалда өткөрүү керек.

* * *

Абийирдүү адамды эпсиздик менен жасаган митаамдыгынан билип алсак болот.

* * *

Биздин жашоо: көнбөсөң – өлдүң, өлгүң келбесе – үйрөн.

* * *

Кыйынчылык менен сүйгөндөн көрө, сүйүү менен эмгектенген оң.

* * *

Канга боёлгон чыныгы баатырдык жашоону көрүү жана ага катышпоо – зор бакыт.

* * *

Акыркы айбан болуу абдан кыйын – дайыма артыңда бирөөлөр кезекке турушат!

* * *

Диетага отурарың менен жаныңда сөзсүз бирөө көзүңдү күйгүзүп тамактана баштайт.

* * *

Сүйлөп жиберип келесоо көрүнгөндөн көрө, унчукпай отуруп келесоо көрүнгөн оң.

* * *

Баадиленүү аздык кылат, обол сага суроо-талап да болуш керек.

* * *

Турмуш рояль сыяктуу: ак клавиша, кара клавиша… капкак.

* * *

Айтпадым беле: же мен жакшы жашайм, же менин чыгармаларым өлбөс өчпөс. Ошол замат жашоо кайрадан чыгармалар тарапка бурулду.

* * *

Бактылуумунбу? Бул суроого ар мезгилде ар кандай жооп берип келгемин, бирок дайым терс мааниде.

* * *

Балдар, эгерде биз чылага мойнубузга чейин баткан болсок, анда кол кармашып алалы!

Которгон Назгүл ОСМОНОВА

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *