Карасөз

Булбул… Алча гүлү… Ай кертими… Жымжырттык… (Сайгё тууралуу эссе)

Улакчы (аңгеме)

Оро (аңгеме-жанытма)

Тешебайдын теректери (аңгеме)

Чочко (аңгеме)

Үркүнбай… Үч Талак… Үч Бала… (аңгеме)

Жөнөтүү (аңгеме)

Бири кем дүнүйө (аңгеме)

Киши соодасы (аңгеме)

Чабалекейлер, кайра кайткыла (аңгеме)

Күн эжей (аңгеме)

Лимон (аңгеме)

Өзүмдү өзүм (аңгеме)

Чочоккесер (аңгеме)

Жаратылыш – жан досум (шиңгил аңгемелер)

Өзгөрүү (шиңгил аңгемелер)

Гаргарчи (аңгеме)

Ала-Тоодон ааламга үн салган Айтматов (эскерүү)


Котормолор

Отунчу тууралуу жомок (түрк жомогу)


Маектер

Абдыкерим МУРАТОВ: «Адабияттын жаназасын окуй турган кез келдиби?..»

«Адабият алсырады, анын ордун баса турган нерсе азырынча жок болууда»


 

Публицистика

Жамийла — элдик тарбия нускаларын тебелөөчүбү же сыйлоочубу? (адабият таануу)

Мекенчил мээнеткеч Кеңеш Жусупов

Жомоктор өлкөсүндө жоголуп бараткан тофалар

Тао Юань-мин жана анын «Аза ырлары»

Чындык издеп дүйнөнү чарк айланган Машраб дубана

Адеп аңгемелери: Тилге мамиле

Адеп аңгемелери: Тарыхка, мурастарга мамиле

Батыш менен Чыгыштын руханий көпүрөсү Жалалиддин Руми