Карасөз

Алыкенин «Ачылбаган дүйнөсүнөн» (күндөлүктөн)

Биздеги интеллигенция мамлекеттик масштабдагы калпычылар (кыска-нуска кептери)


Котормолор

Рюноске АКУТАГАВА: “Эргежээлдин экимети” — 1

Рюноске АКУТАГАВА: “Эргежээлдин экимети” — 2

Рюноске АКУТАГАВА: “Эргежээлдин экимети” — 3

Валентин РАСПУТИН: “Жолугуу” (аңгеме)

Габриэль Гарсиа МАРКЕС: “Айттырып келген ажал баяны” (повесть)

Гильберт Кийт ЧЕСТЕРТОН: “Омар Хаям жана касиеттүү шарап” (эссе)

Михаил ПРИШВИН: “Атак-даңкка жетүү өлүмгө жеткенге окшош” (эссе)

Ханс Кристиан АНДЕРСЕН: «Оттук таш» (жомок)

Пётр ЧААДАЕВ: “Жиндинин актануусунан

Пётр ЧААДАЕВ. Учкул ойлор менен үзүндүлөрдөн 

СААДИ: “Бостон» китебинен”

СААДИ: “Соопкерчилик жөнүндө”

СААДИ: “Махабат мастыгы жөнүндө

СААДИ: “Кесир күтпөө жөнүндө

Эрнест ХЕМИНУЭЙ: “Адамдык кудурет”

Эрнест ХЕМИНГУЭЙ: Чыгармачылыгы жөнүндө

Вадим КОЖИНОВ: «Дүйнөлүк согуштун чыныгы мааниси жана маңызы …«

Лев ТОЛСТОЙ: Искусство жөнүндө

Алексей ЛОСЕВ: «Интеллигентүүлүк жана маданият»

Идрис Шах: «Кожо Насирдин ким болгон?»

Конфуций насыяты

Лунь-юйдон

Уильям Фолкнердин жазуучулук өнөрканасы… (Виргиния университетинин студенттери, окутуучулары менен аңгеме)

Александр ПУШКИН: Ар кай жылдагы байкоолор, учкул ойлор жана үзүндүлөр

Лао Шэ: Карасөз каражаттары

Антон Чеховдун каттардан тандалган саптары