Карасөз

Адамдык кудурет (өнөркана, которгон Алым ТОКТОМУШЕВ)


 

Маектер

Хемингуэйдин чыгармачылык портрети (1-маек, которгон Аман САСПАЕВ)

Хемингуэйдин чыгармачылык портрети (2-маек, которгон Аман САСПАЕВ)

Чыгармачылыгы жөнүндө (которгон Алым Токтомушев)

Чарчоо керек, бөтөнчө сүйүктүү аялыңдын лаззатынан (учкул сөздөрүнөн, которгон Айдарбек САРМАНБЕТОВ)