Карасөз

Эрмек үчүн (аңгеме, которгон Сүйүнтбек БЕКТУРСУНОВ)