Чыгармалары

Элүү тыйын (аңгеме, которгон Урмат Бек НУРСЕЙИТ уулу)