Карасөз

Эргежээлдин экимети — 1 (которгон Алым ТОКТОМУШЕВ)

Эргежээлдин экимети — 2 (которгон Алым ТОКТОМУШЕВ)

Эргежээлдин экимети — 3 (которгон Алым ТОКТОМУШЕВ)

Караңгыда маек (которгон Сагын АКМАТБЕКОВА)

Сыйкырдын керемети (новелла, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Мандариндер (аңгеме, которгон Назгүл ОСМОНОВА)

Жөргөмүштүн желеси (аңгеме, которгон Назгүл ОСМОНОВА)