Карасөз

Ит атаар жана башкалар (повесть, 1-баян)

Ит атаар жана башкалар (повесть, 2-баян)

Салижан Жигитов: «Чыңгыз кантип чыгып калды?»

Адабият жана адабий сын*


Маектер

Салижан ЖИГИТОВ: «Желмогуздай болуп көп нерсени билип алыпмын»

Салижан ЖИГИТОВ: Кыргыз интеллигенциясынын көзү желкесинде