Котормолор

Анар Рзаев РАСУЛ оглы: «Сандардын чатагы» (аңгеме)

Анар Рзаев РАСУЛ оглы: «Алфавит» (аңгеме)

Өмер СЕЙФЕДДИН: «Үч насаат» (аңгеме)

Өмер СЕЙФЕДДИН: «Ант» (аңгеме)

Өмер СЕЙФЕДДИН: «Ат тарак» (аңгеме)

Мемдух Шефкет ЭСЕНДАЛ: «Хамит үчүн жазылган баян» (аңгеме)

Оливер ГЕНРИ: «Жүрөк жана кол» (аңгеме)

Сабахаттин АЛИ: «Качуу» (аңгеме)

Ги де МОПАССАН: «Оңдолбой турган катачылык» (аңгеме)

Орхан КЕМАЛ: «Элүү тыйын» (аңгеме)

Шакир КАБААГАЧЛЫ: «Жарыгын жоготкон куш» (аңгеме)

Лев ТОЛСТОЙ: Акула (аңгеме)

Азиз НЕСИН: Сиздин өлкөдө эшек жокпу? (аңгеме)

Азиз НЕСИН: Кайсы партия жеңет? (аңгеме)

Жовани ВЕРГА: Байлык (аңгеме)

Худайберди ХАЛЛЫ: Карышкыр (аңгеме)

Фатих Амирхан: Tатар кызы (аңгеме)